За Нас

 
 

Culnovation претставува невладина младинска организација која волонтерски е формирана од група на луѓе кои имаат интерес во областа на културата, уметноста, музиката и младинската едукација. Организацијата е основана од креативци кои индивидуално биле дел од голем број на проекти во напоменатите области и кои во почетокот на 2017 година решија да го официјализираат ова искуство и да ја започнат својата приказна наречена Culnovation. Името на организацијата Culnovation ја асоцира областа и целта на организацијата. “Cul” е ознака за примарниот интерес на организацијата кој е во областа на културата и “novation” е ознака за иновација во активирање на младите и организирање на иновативни проекти и акции кои ќе придонесат за подобро општество.

 

Активности