Биди пријател наш

Logi
September 19, 2016
Acoustic Square Festival
December 19, 2016
 

Во Универзална сала во Скопје, по повод одбележувањето на почетокот на 10 годишниот јубилеј, СОС ДЕТСКО СЕЛО МАКЕДОНИЈА организираше голем хуманитарен концерт за поддршка на децата од СОС ДЕТСКО СЕЛО.